Warna Teks  default purple blue contrast
Saiz Teks A- A A+

Pilihan bahasa

Kewangan dan Hasil

Pengenalan

Bahagian Kewangan bertanggungjawab menguruskan kewangan dan akaun jabatan berdasarkan peraturan kewangan yang sedang berkuat kuasa.

Unit Hasil bertanggungjawab menguruskan pendaftaran semua pesakit merangkumi pesakit dalam, pesakit luar dan pesakit rawatan harian.

Unit Hasil juga bertanggungjawab menguruskan kutipan bayaran bil yang berkaitan caj rawatan pesakit yang mendapatkan rawatan dan mengutip segala hasil kerajaan dari pelbagai sumber seperti bayaran sewa bangunan, bayaran laporan perubatan dan lain-lain bayaran yang dibenarkan dikutip di peringkat hospital.

Bagi tujuan kemudahan kepada pelanggan IKN, perkhidmatan kaunter Unit Hasil telah dibahagikan kepada Kaunter Pendaftaran Pesakit Dalam & Pembayaran Bil Hospital, Kaunter Pendaftaran Pesakit Luar, Kaunter Pendaftaran Rawatan Harian Onkologi dan Perubatan Nuklear (PET-CT) dan Kaunter Pendaftaran Hasil di Jabatan Kecemasan (ACCU) IKN.

Misi

Jabatan Pengurusan

Visi

Jabatan Pengurusan

Objektif
 • Mengawal dan menentukan peruntukan dibelanjakan secara optimum dan berkesan;
 • Melaksanakan pengurusan kewangan dan akaun dengan cekap dan berkesan berdasarkan peraturan dan garis panduan yang berkuat kuasa;
 • Memastikan caj rawatan adalah mengikut Akta Fee 1951, Perintah FI (Perubatan ) 1982 [P.U.(A) 359/82), Perintah FI (Perubatan) Pindaan (No.2) 1994 [P.U.(A) 468/94], Perintah FI (Perubatan) (Pindaan) 2003 [P.U.(A) 6/2003], Perintah FI (Perubatan)(Kos Perkhidmatan) 2014, Perintah FI (Perubatan) (Pindaan) 2017 dan berpandukan kepada prosedur-prosedur kewangan yang telah ditetapkan; dan
 • Meningkatkan kutipan hasil kerajaan dan mengurangkan tunggakan.
Piagam Pelanggan
 • Memastikan proses pembayaran dapat diselesaikan dalam tempoh 14 hari bekerja setelah permohonan lengkap diterima;
 • Mematuhi tarikh penyerahan untuk perkara yang berjadual bagi memproses pembayaran emolumen dan penyediaan laporan kewangan;
 • Memastikan proses berkaitan permohonan pinjaman peribadi, kenderaan dan komputer dapat diselesaikan dalam tempoh lima (5) hari bekerja setelah permohonan lengkap diterima;
 • Memastikan setiap pelanggan dilayan dengan baik, mesra, bertimbang rasa, hormat, bersopan-santun, jujur dan ikhlas;
 • Memastikan resit bayaran dikeluarkan dalam masa lima (5) minit selepas pelanggan menyerahkan bil bagi setiap pembayaran bil rawatan hospital; dan
 • Memastikan caj rawatan pesakit berpandukan pada Akta Fee 1951
Perkhidmatan

        KEWANGAN

 1. Menyedia dan menyelaras Anggaran Perbelanjaan Mengurus;
 2. Memantau Prestasi Perbelanjaan dan penyediaan Laporan-Laporan Kewangan;
 3. Mengurus pembayaran tuntutan kepada kakitangan dan pembekal;
 4. Mengurus pembayaran gaji dan elaun kakitangan;
 5. Mengurus permohonan pinjaman kenderaan, komputer dan peribadi kakitangan;
 6. Mengurus permohonan Nota Minta bagi perolehan Jabatan Pengurusan;

HASIL

 1. Menguruskan pendaftaran pesakit yang dirujuk daripada hospital kerajaan dan pengamal persendirian;
 2. Menerima segala kutipan hasil seperti deposit kemasukan ke wad, bayaran bil hospital, bayaran Laporan Perubatan, bayaran sewa, bayaran balik emolumen dan lain-lain bayaran;
 3. Menyediakan perkhidmatan pembayaran tanpa tunai (Cashless);
 4. Mengembalikan baki wang cagaran kepada pesakit/ waris;dan
 5. Melayani pertanyaan daripada pelanggan sama ada melalui telefon, surat atau pun e-mel mengenai caj-caj rawatan yang dikenakan di IKN.