Warna Teks  default purple blue contrast
Saiz Teks A- A A+

Pilihan bahasa

JABATAN FARMASI

Pengenalan

Perkhidmatan Farmasi merupakan salah satu komponen utama perkhidmatan sokongan klinikal di Institut Kanser Negara (IKN).

Jabatan Farmasi berfungsi dalam menyediakan perkhidmatan farmasi berkonsepkan penjagaan farmaseutikal secara menyeluruh. Perkhidmatan ini melibatkan pelbagai jenis perkhidmatan farmasi klinikal yang berobjektifkan peningkatan kualiti dalam penyampaian perkhidmatan, penjagaan serta rawatan yang diterima oleh pesakit.

Selain itu, Jabatan Farmasi juga menyediakan perkhidmatan khusus untuk pesakit kanser termasuklah pendispensan ubat herba tradisional (T&CM) serta penyediaan ubat steril dan tidak steril seperti ubat sitotoksik, nutrisi parenteral dan radiofarmaseutikal.

Jabatan Farmasi memulakan operasinya pada bulan September 2013 dengan menggunakan Hospital Information System (Fisicien) yang disepadukan dengan sistem lain seperti Oncology Information System (Mosaiq), Nuclear Medicine Information System dan sistem lain yang berkaitan.

Misi

Untuk menyediakan penggunaan ubat yang selamat dan berkesan serta meningkatkan kualiti penjagaan pesakit, pendidikan dan penyelidikan.

Visi

Kami komited untuk:

 1. Penjagaan Pesakit: Menjadi ahli penting dalam pasukan penjagaan kesihatan yang bertanggungjawab ke atas hasil yang berkaitan dengan proses penggunaan ubat;
 2. Pendidikan: Memupuk persekitaran yang direka bentuk untuk pengetahuan lanjutan tentang penggunaan ubat-ubatan secara rasional; dan
 3. Penyelidikan: Membuat keputusan yang disokong oleh perubatan berasaskan bukti melalui penyelidikan dan keselamatan pesakit.
Objektif
 1. Menyediakan perkhidmatan farmasi selaras dengan perkembangan semasa dalam penjagaan farmaseutikal;
 2. Meningkatkan kemahiran profesional melalui program latihan dan pendidikan berterusan;
 3. Penglibatan dalam aktiviti peningkatan kualiti yang berterusan;
 4. Melibatkan diri dan bekerjasama dalam aktiviti penyelidikan dan pembangunan saintifik, klinikal atau pengurusan yang berkaitan dengan perkhidmatan farmasi dan hospital;
 5. Menyediakan perkhidmatan perolehan, penyimpanan, pengedaran dan penghantaran mengikut perundangan dan arahan perbendaharaan;
 6. Menyediakan latihan kepada pelatih dan penyedia penjagaan kesihatan lain; dan
 7. Mewujudkan persekitaran kerja yang harmoni, selesa dan selamat.
Piagam Pelanggan

1. Unit Farmasi Pesakit Luar

 1. Semua pesakit/pelanggan hendaklah dilayan mengikut piagam pelanggan dan diberikan ubat-ubatan yang berkualiti;
 2. Secara amnya semua preskripsi yang lengkap dan tidak memerlukan intervensi selanjutnya hendaklah didispens dalam masa 30 minit; dan
 3. Perkhidmatan keutamaan boleh diberikan kepada penduduk berkeperluan khas seperti warga emas atau orang kurang upaya.

2. Unit Farmasi Pesakit Dalam

 1. Semua pesakit/pelanggan hendaklah dilayan mengikut piagam pelanggan dan diberikan ubat-ubatan yang berkualiti, selamat dan berkesan;
 2. Setiap pesanan yang diterima akan diisi dan dibekalkan dalam tempoh 3 jam pada waktu pejabat;
 3. Pesanan untuk keperluan kecemasan akan dibekalkan dengan segera atau secepat mungkin; dan
 4. Setiap pertanyaan tentang perubatan akan dijawab secara lisan, segera atau secepat mungkin.

3. Unit Farmasi Nuklear

Pelanggan boleh sama ada luaran (pesakit dan institusi perubatan nuklear lain) atau dalaman (kakitangan perubatan kami sendiri yang menerima radiofarmaseutikal yang disediakan sebelum diberikan kepada pesakit).

4. Unit Farmasi Logistik

 1. Pembekalan barang standard ke wad/unit yang meminta hendaklah tidak melebihi 14 hari bekerja selepas pesanan lengkap diterima, dan
 2. Pembekalan barang bukan standard (direct issue) ke wad/unit yang meminta hendaklah dibuat pada hari yang sama atau hari bekerja berikutnya selepas bekalan diterima di unit farmasi logistik.

Perkhidmatan

Jabatan farmasi menyediakan perkhidmatan berikut:

1. Unit Farmasi Pesakit Luar

Melayan pesakit dari Klinik Pesakit Luar (Klinik Radioterapi dan Onkologi, Klinik Pelbagai Disiplin, Klinik Paliatif, Klinik Anestesia, Klinik Perubatan Tradisional & Komplimentari), pesakit discaj dari Unit Rawatan Harian dan Jabatan Kecemasan Kanser.

2. Unit Farmasi Pesakit Dalam

Membekalkan ubat-ubatan untuk pesakit dalam dengan menggunakan Sistem Unit Dos (UD) dan stok wad, pendispensan ubat di wad, kaunseling penggunaan ubat-ubatan dan menjalankan pemeriksaan wad bagi memastikan pengurusan ubat yang cekap di semua wad/unit.

3. Unit Farmakoterapi

Rondaan wad, pengambilan sejarah pengubatan, rekonsiliasi ubat, kaunseling tentang penggunaan ubat, pendispensan di tepi katil dan pemantauan ubat terapeutik.

4. Unit Farmasi Maklumat Ubat

Melibatkan;

 1. menubuhkan dan menyelia apa-apa pindaan kepada formulari ubat hospital;
 2. menyediakan dan menyebarkan maklumat mengenai ubat kepada penyedia penjagaan kesihatan;
 3. menyelia dan menyusun kes Advers Drug Reaction (ADR);
 4. bertindak sebagai sekretariat Jawatankuasa Perubatan dan Terapeutik dan Keselamatan Ubat; dan
 5. merancang aktiviti pendidikan farmasi berterusan dan latihan dalaman kakitangan farmasi.

5. Unit Farmaseutikal

Terdiri daripada perkhidmatan Cytotoxic Drug Reconstitution (CDR), Parenteral Nutrition (PN), Campuran Intravena (IV) dan penyediaan steril dan tidak steril yang lain. Fungsi lain termasuk pembungkusan semula produk farmaseutikal ke dalam pek sedia untuk dikeluarkan.

6. Unit Farmasi Nuklear

Menghasilkan dan mengeluarkan radiofarmaseutikal mengikut garis panduan cGMP (Amalan Pengilangan Baik semasa) dan cGPP (Amalan Penyediaan Baik semasa) untuk tujuan diagnostik dan terapeutik.

7. Unit Farmasi Logistik

Perolehan dan bekalan ubat, bahan habis pakai, gas perubatan dan reagen diagnostik kepada semua pengguna akhir.