Warna Teks  default purple blue contrast
Saiz Teks A- A A+

Pilihan bahasa

Hospital Bebas Kesakitan Institut Kanser Negara

Sidang Kemuncak Pengurusan Kesakitan Antarabangsa 2010 melalui Deklarasi Montreal menetapkan bahawa 
"Akses kepada Pengurusan Kesakitan adalah hak asasi manusia"
 
Di Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia telah memulakan inisiatif Program Bebas Kesakitan seawal tahun 2008 melalui pelaksanaan TAHAP KESAKITAN SEBAGAI TANDA VITAL KELIMA.
 
IKN telah mendapat pensijilan Hospital Bebas Kesakitan dari KKM.
 
msqh pain free