Warna Teks  default purple blue contrast
Saiz Teks A- A A+

Pilihan bahasa

JABATAN PENGIMEJAN DIAGNOSTIK

pengimejan3

Pengenalan

Perkhidmatan pengimejan diagnostik di Institut Kanser Negara (IKN) merupakan salah satu perkhidmatan yang penting dalam perawatan pesakit kanser. Ia bertindak sebagai jabatan yang menyediakan perkhidmatan pengimejan diagnostik dan juga prosedur invasive therapeutic tertentu untuk merujuk pesakit dalam, pesakit dari Unit kecemasan kanser serta pesakit luar termasuk pesakit yang dirujuk daripada hospital lain.

Perkhidmatan

Di antara perkhidmatan yang disediakan di Jabatan Pengimejan Diagnostik ialah:

1. Perkhidmatan Diagnostik:

  •  Perkhidmatan pengimejan seperti x-ray, ultrasound, CT scan dan MRI

2. Perkhidmatan Interventional

  • Memberikan perkhidmatan interventional bagi tujuan diagniostik dan terapeutik menggunakan panduan modaliti seperti Ct scan, Ultrasound dan angiogram.

3. Perkhidmatan latihan dan penyelidikan:

  • CME/CPD
  • Bengkel/Kursus/Seminar
  •  Teaching atau updates
  •  Priviliging & Credentialing

4. Keselamatan sinaran

  •  Perlaksanaan program penjaminan mutu:

- Aktiviti kawalan mutu
- Penyelenggaraan dan pemantauan peralatan dan fasiliti
- Perlaksanaan program perlindungan dan keselamatan radiasi bersesuaian dengan keperluan akta 304
    ( akta perlesenan tenaga atom 1984)
- Pemantuan dos personnel
- Pengukuran fizikal nilai tahap dos sinaran (dosimentry) dan dos "scatter tradiationan' di bilik pemeriksaan