Warna Teks  default purple blue contrast
Saiz Teks A- A A+

Pilihan bahasa

Jabatan Teknologi Maklumat

PENGENALAN

Jabatan Teknologi Maklumat, Institut Kanser Negara (IKN) bertanggungjawab untuk memastikan sistem maklumat dan informasi hospital berjalan dengan cekap dan berkesan.

PERANAN UTAMA

- Memberi khidmat nasihat dari segi perancangan, pembangunan, pelaksanaan dan khidmat teknikal ICT
- Menguatkuasa semua peraturan ICT berdasarkan pekeliling yang berkuatkuasa
- Memantau projek ICT IKN dan projek ICT yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
- Berperanan untuk memberikan khidmat bantuan teknikal ICT sama ada dari segi perkakasan atau perisian kepada semua Jabatan/Bahagian/Unit/Wad di IKN

BAHAGIAN

- Unit Dasar dan Perancangan
- Unit Infrastruktur & Operasi ICT
- Unit Aplikasi & Latihan
- Unit Pengurusan & Multimedia