Hospital Mesra Ibadah (HMI)


OBJEKTIF
VISI

Menjadikan esok lebih baik dari hari ini.

MISI

Berusaha  mengintegrasikan rawatan fizikal, psikiologi, mental dan rohani.

infrastruktur/kemudahan hmi
kemudahan panduan solat
troli
STANDARD OPERATING PROCEDURE

 sop

Cetak